TSK DAYANIŞMA VAKFI AVUKATLIK ÜCRETİ YARDIMI

TSK DAYANIŞMA VAKFI AVUKATLIK ÜCRETİ YARDIMI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; hizmet sürelerine bakılmaksızın, askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları taşımaları halinde, müdafi veya vekil olarak tayin ettiklerine avukat ücretinin belirlenen esaslar dahilinde ödenmesi suretiyle yapılan yardımdır.
 

Avukatlık ücreti yardımından istifade için, soruşturma veya kovuşturma başlatılmasından ya da hukuk mahkemelerinde dava açılmasından önce, o yıl içerisinde olmak koşulu ile Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırılmış olması gerekir.

Avukatlık Ücreti Yardımı yapılmasına karar verilen personele; Usulüne uygun olarak hazırlanmış avukatlık sözleşmesinde yazan miktar kadar, Avukatlık sözleşmesindeki yazılı miktar yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesinin üzerinde olması durumunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar üzerinden ödeme yapılır. TSK Personeli Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırdığı her dönemde avukatlık ücreti yardımından faydalanabilir. Ancak bir Katkı Payı Dönemi içerisinde üç ayrı davadan fazlasına ödeme yapılmaz. Avukatlık Ücreti Yardımı 01 Mart 2011 tarihinden sonra açılan davalarda yapılır.

http://www.tskdv.org.tr sitesinden alınmıştır.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir