5 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZALARINA ERTELEME

Ara 27, 2019 Ceza Hukuku

5 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZALARINA ERTELEME

Kasten işlenen suçlarda 3 yıl taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve altındaki hapis cezalarını Cumhuriyet Başsavcıları erteleyebilecekler.

Ertelemeden disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar.(Ödeme şartının ihlali” taahhüdü ihlal” mal beyanına zorlama v.s.gibi tazyik hapsi cezaları ile disiplin cezaları ertelemeden) yararlanamayacak.

Aynı şekilde terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulamasına karar verilenler ertelemeden yararlanamayacaklardır.

6 ay açık cezaevinde bulunma şartı kaldırılıyor

5275 sayılı kanuna eklenen geçici 4.maddeyle açık cezaevlerinde 6 ay bulunma şartı 31.12.2015 tarihinde kadar kaldırılıyor.

Denetimli serbestlikte 2 ayrı düzenleme yapılmıştı. Bunlardan ilki, 21.04.2012 de yürürlüğe girdi. Yasa bu tarih itibariyle cezaevinde bulunanlardan, açık cezaevine çıkanlar veya açık cezaevine çıkmaya hak kazananlara, bu tarihten itibaren 6 ay geçmesi koşuluyla meşruten tahliyelerine 1 yıldan az süre kala tahliye hakkı veriyordu.

21.07.2012tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle de kanunun yürürlük tarihi itibariyle de cezaevinde bulunanlar için 6 ay şartı aranmıyordu.

Son değişiklikle bu süre 2015 yılına kadar uzatıldı.

KÜRTÇE SAVUNMA SERBEST OLACAK!

Tasarı ile 5271 sayılı CMK’nın 202. Maddesinin 3.fıkrası değiştiriliyor. 202. Maddeye eklenen yeni fıkra ile “Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık,

a)      İddianamenin okunması

b)      Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi “ üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir.

Getirilen değişiklikler ile çok açık bir biçimde sanıklara diledikleri dilde savunma hakkı tanınıyor.

Evli hükümlüler eşleri İle yalnız görüşebilecek

5275 sayılı Kanunun 51.Maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliklere göre evli hükümlüler, 3 ayda bir kez, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile görevlilerin gözetiminden uzak yalnız kalabilecekler.

Hükümlüler odalarında televizyon bulundurabilecekler.

5275 sayılı Kanunun 51.Maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliğe göre hükümlülere ödül olarak tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı veriliyor.

Cezaevinde Bulunanlar Ertelemeden Yararlanabilecek

3 yıla kadar kasıtlı, 5 yıla kadar taksirli suçlardan mahkûm olanların cezalarının infazına başlanmış olsa bile cezaları ertelenebilecek.

Ağır Hastalar Tahliye Edilecek

Değişiklik tasarısının 2.maddesiyle 5275 sayılı yasanın 16.maddesinin 3.fıkrası değiştirilmiş, 4.fıkrasına yapılan eklemelerle ağır bir hastalığa maruz kalanlar veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumlarında hayatını yalnız itham ettiremeyeceği anlaşılanların durumları iyileşinceye kadar infazları geri bırakılacak.

Bu değişikliğin iki önemli istisnası var.

1-Mahkûmun toplum için tehlike oluşturacağının anlaşılması

2-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan mahkûm olanların infaz kurumundayken hamile kalmaları.

Mahkûmlara Verilen Yıllık İzin Yılda 4 Kereye Çıkarılıyor

Mevcut düzenlemeye göre, 5275 sayılı yasa’nın 95.maddesi, açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazananlara yılda en çok 3 kez izin kullandırılabiliyordu.

Yeni kanunla getirilen değişiklik “yılda en çok 3 kez “ ibaresi değiştirilerek “üç ayda bir” haline getirilmektedir. Böylece bu mahkûmlar yılda 4 kez izin kullanabileceklerdir.

 http://www.adaletbiz.com/mevzuat/5-yila-kadar-olan-hapis-cezalarina-erteleme-h6779.html sitesinden alınmıştır

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir