Şehit ve Malül Yakınlarının İstihdamı

Ara 27, 2019 Aile Hukuku

Şehit ve Malül Yakınlarının İstihdamı

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Kurum: İçişleri Bakanlığı

Kabul Tarihi: 11.12.2012

RGT: 11.12.2012

RG NO: 28494

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) Görevleri sona ermiş olsa bile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaş, geçici ve gönüllü köy korucuları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı’nca açılan okullarda veya bu kurumlar hesabına okuyan öğrenciler ile öğrenci olmak için temel ve intibak eğitimi görenler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden şehit olanların

EŞ VEYA ÇOCUKLARINDAN BİRİSİ İLE ANNE, BABA VEYA KARDEŞLERİNDEN BİRİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM İKİ KİŞİNİN;

 ŞEHİDİN ANNE, BABA VE KARDEŞİ BULUNMAMASI, BULUNMAKLA BİRLİKTE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HALİ HAZIRDA ÇALIŞIYOR OLMALARI VEYA YAŞ HADDİ DOLAYISIYLA BU KADROLARA ATANMA İMKANLARININ OLMAMASI HALLERİNDE EŞ VEYA ÇOCUKLARINDAN TOPLAM İKİ KİŞİNİN;

ŞEHİDİN EŞ VEYA ÇOCUĞUNUN BULUNMAMASI, BULUNMAKLA BİRLİKTE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HALİ HAZIRDA ÇALIŞIYOR OLMALARI VEYA YAŞ HADDİ DOLAYISIYLA BU KADROLARA ATANMA İMKANLARININ OLMAMASI HALLERİNDE ANNE VEYA BABASI İLE KARDEŞLERİNDEN BİRİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM İKİ KİŞİNİN,

ANNE VEYA BABANIN BU HAKKI KULLANMAMASI DURUMUNDA İSE BİR DİĞER KARDEŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM İKİ KİŞİNİN,

b) (a) BENDİNDE SAYILANLARDAN MALUL OLUP DA ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLANLARIN KENDİLERİNİN, ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA OLANLARIN İSE EŞ VEYA ÇOCUKLARINDAN BİRİSİNİN, EŞİ VE ÇOCUĞU YOKSA KARDEŞLERİNDEN BİRİSİNİN,

c) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerin bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları ilgili valinin teklifi üzerine Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanmışsa ve ilgili mevzuata göre malullük aylığı bağlanması koşullarını taşıyor ise, bunlardan hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisinin, eş veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Başvuru yeri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, ek 1’deki İş İstek Formu ile ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvururlar.

(2) Valilik veya kaymakamlığa yapılan başvurularda ayrıca bilgi ve belge istenilmez. Müracaatçının yanında bulunması halinde, şehitlik ya da malullük olayını anlatan belge örnekleri başvuru sırasında alınır. Müracaatı alan valilik veya kaymakamlık www.e-icisleri.gov.tr adresindeki ilgili modüle gerekli bilgi ve belgelerin girişini yaparak müracaatı olayın meydana geldiği yerin valilik veya kaymakamlığına elektronik ortamda gönderir.

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) İŞ HAKKINDAN YARARLANMAK İSTEYEN HAK SAHİPLERİ ŞEHİTLİK VEYA MALULLUK OLAYININ MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 15 YIL İÇERİSİNDE BAŞVURUDA BULUNMAK ZORUNDADIR. ANCAK, ŞEHİTLİK VEYA MALULLÜĞÜN OLDUĞU TARİHTE HAK SAHİPLERİNDEN 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUK VE KARDEŞLERİN MÜRACAAT SÜRESİ 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR.

(2) YUKARIDA BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE YAPILMAYAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.

(3) YUKARIDA BELİRTİLEN SÜRE SINIRLAMALARINA BAKILMAKSIZIN 6353 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL SÜREYLE HAK SAHİPLERİNİN BAŞVURULARI KABUL EDİLİR.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir