RÜCU DAVALARINDA TESELSÜL OLMAZ.DAVALI, KUSURU ORANINDA SORUMLUDUR

Ara 27, 2019 Askeri Hukuk

RÜCU DAVALARINDA TESELSÜL OLMAZ.DAVALI, KUSURU ORANINDA SORUMLUDUR

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/1616
Karar: 2012/7130
Karar Tarihi: 25.04.2012

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ ASKERİ EĞİTİM SIRASINDA TÜFEĞİNİ KURCALARKEN İKİ ERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇILMASI – KUSUR DURUMU BELİRLENDİKTEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞ – DAVALININ TAM KUSURLU KABUL EDİLMESİ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava, 2330 sayılı Yasa’dan kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davalı astsubay, askeri eğitim sırasında boş sandığı tüfeği kurcalarken silah ateş almış ve iki erin ölümüne yol açmıştır. Davalı, olayda kusurlu kabul edilerek taksirle ölüme sebep olmaktan mahkum olmuştur. Rücu davalarında teselsül olmaz. Davalı, kusuru oranında sorumludur. Davalının olaydaki kusur durumu belirlendikten sonra bir karar vermek gerekir.

(2330 S. K. m. 3)

Dava ve Karar: Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından, davalı H. aleyhine 01.05.2008 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.06.2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince:

Dava, 2330 sayılı Yasa’dan kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı astsubay, askeri eğitim sırasında boş sandığı tüfeği kurcalarken silah ateş almış ve iki erin ölümüne yol açmıştır. Askeri Ceza Mahkemesi taksirle ölüme neden olmaktan davalıyı mahkum etmiştir. Ölen erin yakınlarına 2330 sayılı Yasa gereği nakdi tazminat ödenmiştir. Eldeki dava ile ödenen bu miktarın rücuen tahsili talep edilmiş; mahkemece, olay tarihindeki verilere göre düzenlenen rapor esas alınarak dava kısmen kabul edilmiştir.

Davalı, olayda kusurlu kabul edilerek taksirle ölüme sebep olmaktan mahkum olmuştur. Rücu davalarında teselsül olmaz. Davalı, kusuru oranında sorumludur. Davalının olaydaki kusur durumu belirlendikten sonra bir karar vermek gerekirken, davalının tam kusurlu kabul edilerek tüm tazminattan sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA; davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir