Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Ara 28, 2019 Askeri Hukuk

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

“Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemenin amacı 1.Maddede;
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; barışta ve seferde, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aylık bağlanmaması veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenmemesi kaydıyla, ölenlerin dul ve yetimlerine, askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelenlerin ise kendilerine ödenecek tazminata ilişkin usul ve esasları belirlemektir….şeklinde tanımlanmış olup bu düzenlemeden yararlanacakların maluliyet aylığı, nakdi tazminat benzeri yardımlardan yararlanmamış olması gerekmektedir.
Düzenleme 31.07.2013 tarihinden geçerlidir. Bu kapsamda olanlar, 13 ncü maddede Başvuru süresi başlıklı düzenleme uyarınca ölümün meydana geldiği tarihten, engellilik halinde ise kati rapor tarihinden itibaren 5 yıldır, yargıya intikal etmiş olaylarda ise yargılama süreci bu sürenin dışında tutulmuştur. İlgililerin yönetmelikte belirtilen belgeleri bizzat hazırlayarak müracaatta bulunmaları ya da vekilleri vasıtasıyla takip etmeleri gerekmektedir. Silahlı Kuvvetler ile ilgili mevzuatı yakından takip eden ofisimiz bu konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir