Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden Tazminat

Ara 28, 2019 Askeri Hukuk

Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan iki astsubay müvekkilimize ayrı ayrı 6500 euro tazminat kararı

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru no. 1702/10
………………. Türkiye ve diğer üç başvuruya karşı (ekteki listeye bakınız)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), 13 Haziran 2017 tarihinde, aşağıdakilerden oluşan bir Komite olarak yer almaktadır:

          Nebojša Vučinić, Başkan,
          Paul          Lemmens , Stéphanie Mourou-Vikström, hakimler,

ve Bölüm Başkan Yardımcısı Hasan Bakırcı ,

Ekteki tabloda belirtilen çeşitli tarihlerde yapılan yukarıdaki başvuruları dikkate alarak ,

Davaların dostane çözümünü kabul eden resmi beyanları dikkate alarak,

Görüştükten sonra, aşağıdaki şekilde karar verir:

GERÇEKLER VE PROSEDÜR

Başvuru sahiplerinin bir listesi ekte verilmiştir.

Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi görevlileri tarafından temsil edilmiştir.

Başvuranlar, AİHS’nin 6 § 1. maddesi uyarınca , Yüksek Askeri İdare Mahkemesi önündeki yargılamalarda, yargılama sırasında Savunma Bakanlığı tarafından bu mahkemeye sunulan gizli belgelere erişememeleri nedeniyle şikayette bulunmuşlardır. dava.

Aynı başlık altında, başvuranlar ayrıca, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’ne sunulan savcının görüşlerinin iletilmemesinin silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiğini iddia etmişlerdir.

Son olarak, AİHS’nin 6. maddesi uyarınca, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’nin bağımsız veya tarafsız sayılamayacağını ileri sürmüştür. Bu bağlamda, bankta oturan iki askeri memurun, askeri makamların hiyerarşisinde kaldığını ve geri kalan üç askeri hakimle aynı adli teminattan yararlanmadıklarını iddia etmişlerdir.

Mahkeme , başvuranların, bu başvuruları doğuran gerçekler ile ilgili olarak, Hükümet’in her birine EUR ödeyecek bir taahhüdüne tabi olarak, Türkiye aleyhinde başka taleplerden feragat etmeyi kabul ettikleri dostane çözüm beyanları almıştır.Ödeme tarihinde geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası’na (TL) dönüştürülecek olan maddi ve manevi zararları ve masrafları karşılayacak 6.500 Euro (altı bin beş yüz Euro) uygulanabilecek vergilerden muaf olmak. Mahkeme tarafından alınan kararın tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir. Söz konusu tutarın söz konusu üç aylık süre içinde ödenmemesi durumunda, Hükümet bu sürenin sona ermesinden uzlaşmaya kadar Avrupa Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredi faiz oranına eşit bir oranda basit faiz ödemeyi taahhüt etmiştir. varsayılan süre artı üç yüzde puan. Ödeme, davaların nihai çözümünü teşkil edecektir.

KANUN

Mahkeme, başvuruların benzer konusunu göz önünde bulundurarak, başvuruları tek bir kararla birlikte incelemeyi uygun bulmaktadır.

Mahkeme, taraflar arasında varılan dostane çözüme dikkat çekmektedir. Anlaşmanın, Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygıyı esas aldığı ve başvuruların sürekli incelenmesini haklı kılmak için hiçbir neden bulamadığı memnuniyet verici. Gelen Yukarıdakiler ışığında, durum grev uygundur s listenin dışında.

Bu nedenlerden dolayı Mahkeme oybirliğiyle,

Başvurulara katılmaya karar verir;

Sözleşmenin 39. maddesi uyarınca başvuruları dava listesinden çıkarmaya karar verir.

İngilizce olarak hazırlanmış ve 6 Temmuz 2017 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir .

   Hasan Bakırcı Nebojša Vučinić
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir