SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ(2011 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ)

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ(2011 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ)

Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Kurum: MSB Kabul Tarihi: 30.04.2011 RGT: 30.04.2011 RG No: 27920

 MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Bu atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve tutukluluk halinin beraatla sonuçlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, yurt içi veya yurt dışı kurs, hava değişimi, tedavi, istirahat, tabii afet izni gibi elde olmayan ve belgelenebilen mazeretler) dolayı yeni garnizonlara 30 Eylül tarihinden sonra katılan personel, 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına alınır.”

 “Aynı garnizonda açığa alınma, tutukluluk, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, hava değişimi, istirahat, kurs, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam 120 günü, bulunulan garnizonun hizmet süresinden sayılır.”

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Herhangi bir sebeple açığa çıkarılanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler ile tutuklananların 120 güne kadar (dahil) süresi bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır.”

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sıralı hizmet garnizonuna ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler:

 Sıralı hizmet garnizonu gidiş sırası boş bulunan kıta ve karargah hizmetleri için kadro görevinin rütbe ve kıdem ihtiyaçlarını karşılayan nasıplılar arasından ayrı ayrı oluşturulur. Sıralı hizmet garnizonuna evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak üzere sıra ile gönderilir.

 Sıralı hizmet garnizonunda daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların, bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, hakların kazanıldığı garnizonların emsal değerleri kullanılarak, itibari hizmet süreleri bulunur. Bu süreler, itibari olarak müteakip sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırasının tespitinde ve sıralı hizmet garnizonlarından çıkarılmada kullanılır.

 Sıralı hizmet garnizonuna gidiş yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası önde olan, gidiş sayısının aynı olması halinde ise, sıralı hizmet garnizonunda bir önceki hizmet süresi az olan öncelik alır.

 Personelin isteği üzerine yapılan ertelemelerden dolayı, garnizonlarda geçirilen fazla süre hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.”

 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinin konuşlandığı garnizonlar 1, 2, 3 ve 4 üncü derece olup, bu garnizonlara atanmış personel için garnizon hizmet süresi en az iki yıldır. Hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin kısaltılması ve uzatılması mümkündür.”

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir