ANAYASA MAHKEMESİNDEN ODA HAPSİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN ODA HAPSİ KARARI

Oda Hapsi Cezasına kaşı Anayasa mahkemesine yapmış olduğumuz Bireysel Başvuruda Sayın Mahkemenin 12.02.2013 tarihli kararı ile

“…Başvuru konusu olayda başvurucu 30/5/2012 tarihinde 1632 sayılı Kanun’un 171. maddesi uyarınca disiplin amiri tarafından altı gün oda hapsi cezası ile cezalandırılmış, anılan Kanun’un 188. maddesi uyarınca aynı gün yaptığı itiraz ise 15/6/2012 tarihinde üst disiplin amiri tarafından reddedilmiştir. Başvurucu hakkında verilen ceza, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurulara ilişkin zaman bakımından yetkisinin başladığı tarihten önce kesinleşmiştir.

…Başvurucu hakkında verilen oda hapsi cezası Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisi başladıktan sonraki tarih olan 30/10/2012 ila 5/11/2012 tarihleri arasında infaz edilmiş ise de infazın verilen cezanın kesinleşmesi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

…Açıklanan nedenlerle, başvuru konusu işlemin 23/9/2012 tarihinden önce kesinleşmiş olduğu anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik koşullan yönünden incelenmeksizin “zaman bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemezliğine karar verilmesi gerekir. “ şeklindeki gerekçe ile

“…Başvurunun, “zaman bakımından yetkisizlik” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına,”  karar verilmiştir.

Yani, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin bu güne kadar süre yönünden infazın bitiş tarihini esas aldığı kuraldan tamamen farklı bir yol belirleyerek, oda hapsi cezası üzerine yapılan itirazın reddi tarihini dava açma süresi için başlangıç tarihi olarak almıştır. Bu durumda konu karar üzerine Avrupa İnsan hakları mahkemesi yolunun açıldığında tereddüt bulunmamaktadır. 

Bu nedenle disiplin cezalarına karşı bireysel başvuruda bulunacak olan Askeri personelin, disiplin cezalarına yönelik itirazlarının ardından bir ay içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurmaları önem arz etmektedir.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir