EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ

Ara 28, 2019 İdare Hukuku

EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ

AF HUKUK BÜROSU
AF HUKUK BÜROSU

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)

(Ek fıkra: 21/10/2000 – 2000/1466 S.Yön./1. md.)
İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir