GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Ara 29, 2019 İdare Hukuku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Çoğunlukla kamu görevinden çıkartmaya, askeri okuldan vs ayırmaya sebep gösterilen güvenlik soruşturma sonuçları, soyut ve nasıl tespit edildiği anlaşılmayan istihbari bilgilere dayanmaktadır..olmasın ama başınıza geldiğinde 60 gün içinde dava açmadan bu sebebi de öğrenemiyorsunuz maalesef…
Nitekim; dış kaynaktan muvazzaf subay alımı kapsamında Kara Harp Okulu’ nda öğrenim görmekte iken güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması sebebiyle ilişiği kesilen davacı hakkında Ankara 7.İdare Mahkemesince İPTAL kararı verilmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Çoğunlukla kamu görevinden çıkartmaya, askeri okuldan vs ayırmaya sebep gösterilen güvenlik soruşturma sonuçları, soyut ve nasıl tespit edildiği anlaşılmayan istihbari bilgilere dayanmaktadır..olmasın ama başınıza geldiğinde 60 gün içinde dava açmadan bu sebebi de öğrenemiyorsunuz maalesef…nitekim
Muvazzaf/sözleşmeli Astsubay alımı kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ nde astsubay adayı olan müvekkilin güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek adaylık işlemlerinin sonlandırılması işleminin iptali davamızda, Ankara 23.İdare Mahkemesi tarafından işlem iptal edilerek müvekkil eğitime başlatılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Artık tüm kamu görevlerine alımlarda güvenlik soruşturması aynı kriterlere göre yapılmaktadır… Önceki paylaşımlarımdaki süreye ilişkin uyarımı unutmayın…
Bir üniversitenin Profesör unvanı ile öğretim üyesi alımı kapsamında müracaatta bulunan müvekkilin, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek göreve başlatılmaması işleminin yürütmesi durdurulmuş ve çok şükür müvekkil görevine başlatılmıştır.
“… davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, ”davacının ‘basit yaralama suçundan’ sanık sıfatıyla yargılandığı dava neticesinde Bakırköy ….. sayılı kararı ile davacının ..cezalandırılmasına karar verildiği ve davacının 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı liste ile kapatılan ….. Üniversitesi’nde ….. yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştığına ilişkin SGK kaydının bulunduğu” bilgisinin değerlendirilmesi üzerine olumsuz sonuçlandığından bahisle, davacının profesör unvanıyla öğretim üyesi olarak atanamayacağına yönelik olarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, …. söz konusu suçun niteliğinin davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olmasına sebebiyet verecek nitelikte değerlendirilemeyeceği….kapatılan …….Üniversitesi’nde çalışmış olmasının tek başına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurmayacağı, davalı idarece davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması sonucunu doğurabilecek başkaca hukuken kabul edilebilir herhangi bir bilgi veya belgenin de dosyaya sunulamadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır….”

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir