18 Yaş altında işlenen suçlar sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahsedilemez ve idari işleme konu edilemez

Oca 21, 2020 İdare Hukuku

18 Yaş altında işlenen suçlar sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahsedilemez ve idari işleme konu edilemez

18 yaş altında işlediği suç gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Askeri okuldan çıkartılan müvekkil adına idari yargıda açtığımız iptal davasında idare mahkemesi; “….işlemin dayanağını teşkil eden sebep olarak davacının henüz on sekiz yaşını tamamlamadan işlediği iddia edilen suç ve cezaları gösterilmiş ise de; yukarıda aktarılan Adli Sicil Kanunu hükümlerinde on sekiz yaşından küçüklerin işlediği suçlardan dolayı verilen cezalara ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtlarının ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler için sayılan merciler tarafından istenilmesi halinde verileceği ve başka bir iş veya konu için kullanılamayacağından davacının on sekiz yaşından küçükken işlediği herhangi bir suçun idari makamlara bildirilmesi hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla idari makamlara bildirilmemesi gereken adli sicil kaydının davalı idarece idari işlemin tesisine dayanak olarak alınmasına yasal olanak bulunmadığından tesis edilen işlemde sebep bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır….” Gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Av. Adem Demir

ileAv. Adem Demir

1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir .

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir