TRAFİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE KAZA MAHALLİNE GİDEN JANDARMA PERSONELİNİN, MAHALDEN DÖNÜŞÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANMASININ VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VE NAKDİ TAZMİNAT KAPSAMINDA OLDUĞU….

Şub 27, 2020 İÇTİHATLAR

TRAFİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE KAZA MAHALLİNE GİDEN JANDARMA PERSONELİNİN, MAHALDEN DÖNÜŞÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANMASININ VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VE NAKDİ TAZMİNAT KAPSAMINDA OLDUĞU….

“…Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …tarihinde …. İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay olarak görev yapmakta iken, trafik kazasına müdahale etmek amacıyla gittiği olay mahallinde kazanın Karayolları Trafik Uygulama alanı dışında olduğu tespit edildikten sonra ….İline geri dönerken aracın karşı yönden gelen araç ile çarpışması sonucu yaralandığı ve 5510 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince vazife malulü olduğuna karar verilmesi üzerine 2330 sayılı Kanuna göre vazife malulü aylığı bağlanması istemiyle yaptığı başvurunun ….sayılı işlem ile reddedildiği, davanın da anılan işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, davacının yaralanmasına neden olan kazanın, jandarma olarak kolluk görevini ifa etmekte iken meydana geldiği görülmekte olup, bu durumun 2330 sayılı Kanunun 1.maddesinde yer alan ”güven ve asayişi korumak, trafik ve yol güvenliğini sağlamak” hususları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda; davacının güven ve asayişi korumak, trafik ve yol güvenliğini sağlamakla görevli iken meydana gelen kaza sonucu sakat kalması nedeniyle, 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü sayılarak tarafına aylık bağlanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır….” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir