SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

Şub 27, 2020 İÇTİHATLAR

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

“…Bu durumda, davacı hakkında, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alan, ayrıca hiç kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak
nitelendirilemeyeceği ve suçlu muamelesine tabi tutulamayacağına ilişkin masumiyet karinesinin geçerli olduğu somut olayda, sözleşme yenilemek amacıyla sicil amirlerince düzenlenen nitelik belgesinde sicil amirlerince sözleşmesinin “yenilenmesi uygundur” yönünde
kanaat verilen ve hakkında herhangi bir olumsuz tespiti bulunmayan davacının, salt …… durumu dikkate alınarak sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde, davacı hakkında sözleşmesinin yenilenmesine engel teşkil edebilecek hukuken kabul edilebilir
herhangi bir somut tespitin bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…”

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir