YATILI LİSE ÖĞRENCİSİ İKEN OKULUNUN PANSİYONUNUN TADİLATININ YETİŞMEMESİ SEBEBİYLE, BARINACAK YERİ OLMADIĞINDAN DOLAYI KISA SÜRE KONAKLADIĞI PANSİYONUN, 4 YIL SONRA KHK İLE KAPATILAN YURTLARDAN OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TSK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR…

Şub 27, 2020 İÇTİHATLAR

YATILI LİSE ÖĞRENCİSİ İKEN OKULUNUN PANSİYONUNUN TADİLATININ YETİŞMEMESİ SEBEBİYLE, BARINACAK YERİ OLMADIĞINDAN DOLAYI KISA SÜRE KONAKLADIĞI PANSİYONUN, 4 YIL SONRA KHK İLE KAPATILAN YURTLARDAN OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TSK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR…

“…. Lisesinde 201..-201… yılı başlangıcı olan 14.09.201… tarihine kadar bitirilmesi gereken tadilatın müteahit tarafından yetiştirilemediği için pansiyonda kalan öğrencilerin tadilat bitene kadar barınma sorunlarını kendi imkanları ile giderdiği bilgisine yer verildiği, dolayısıyla davacının söz konusu dönemde kısa süreli olarak bahsi geçen pansiyonlarda konakladığının anlaşıldığı, bu durumun zaruri olarak meydana geldiği kanaatine varılmakla tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak nitelikte olmadığı sonucunaulaşıldığından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gerekçesiyle davacının …. sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır..Öte yandan, Anayasanın 125. maddesi ile düzenlenen, idarelerin her türlü eylemlerinden ve işlemlerinden doğan zararları tazminle yükümlü tutulduklarına yönelik kural uyarınca, yapılan yargılama ile hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacınınilişik kesme tarihi ile göreve iade edildiği tarih arasında geçen döneme ilişkin yoksun kaldığı parasal hakların tahakkuk tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerekmektedir…”fevziaksoy.com

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir