sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Mar 31, 2020 DİSİPLİN HUKUKU

sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Kamu görevlisinin, üyesi bulunduğu sendikanın aldığı eylem kararına uyarak göreve gelmemesi karşısında, özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez

Bu fiil, sendikal faaliyet kapsamında kabul edilmek zorundadır ve disiplin suçu teşkil etmez. Nitekim; Danıştay 12.Daire 2017/ 3008E, 2019 / 10431K sayılı kararında bu hususu “…Bakılan davada davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılması, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir….” gerekçesiyle idare mahkemesi kararını onamıştır.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir