7242 sayılı yasanın getirdikleri

7242 sayılı yasanın getirdikleri

14.04.2020 tarihinde kabul edilerek, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan kamuoyunda infaz ya da af yasası olarak tanımlanan, Ceza İnfaz Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 7242 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir.

1. Yasada belirlenen kıstaslara göre, belirlenen il ve İlçelerde İnfaz hakimliği kurulacak olup, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında yapılan işlemler, şikayetler ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği yasasında belirtilen diğer hususlarda görev yapacak olan İnfaz Hakimlikleri 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren kurulacaktır.

2. TCK nun 86 ncı maddesinde düzenlenen “Kasten Yaralama” suçuna bir bent daha eklenerek bu suçun yeni bir nitelikli hali olan “Canavarca hisle kasten yaralama” suçu eklenmiş ve bu nitelikli hale giren kasten yaralama suçlarında verilecek ceza temel ceza bir kat artırılarak belirlenecektir. Yine; kasten yaralama suçunda ölüm meydana gelmişse verilecek cezanın üst sınırı da 16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.

3. TCK nun 220 nci maddesinde düzenlenen Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçunda, örgüte üye olma durumunda verilecek ceza verilecek ceza 2 yıldan 4 yıla şeklinde artırılmış ve maddenin birinci bendinde sayılan örgüt kuran, yöneten vb suçları işleyenler hakkındaki ceza da 4 yıldan 8 yıla şeklinde artırılmıştır.

4. TCK nun 241 nci maddesinde düzenlenen “Tefecilik” suçunda cezanın üst sınırı 6 yıla çıkartılmış bu cezayla beraber verilecek para cezasının alt sınırı da 500 gün karşılığı para cezası olarak belirlenmiş, aynı suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumu nitelikli hal olarak eklenmiş ve cezanın bir kat artırılacağı düzenlenmiştir.

5. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ nun 109 ncu maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümlerinde değişiklik ve eklemeler yapılmak suretiyle ağır hasta, engelli, hamile veya lohusa olan şüphelilerin tutuklanmak yerine adli kontrollerine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

6. Adli Kontrol Tedbirlerine uyulmaması halinde, temyiz veya istinaf aşamasında hükmü veren ilk derece mahkemesinin de tutuklama kararı verebileceği düzenlenmiştir.

7. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ un 14 ncü maddesinde yapılan düzenleme ile 3 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlülerin doğrudan açık cezaevine alınacakları düzenlenirken, terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ile ikinci defa mükerrer olanlar ise bu düzenleme dışında tutulmuşlardır.

Yine, taksirli suçlardan (mesela trafik kazası) 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlülerin de doğrudan açık cezaevine alınacağı düzenlenmiştir.

Adli para cezasının ödenmemesi sebebiyle, para cezası hapis cezasına çevrilenlerin de doğrudan açık cezaevine alınacağı hususu düzenlenmiştir. Bunun gibi, taahhüdü ihlal, nafakayı ödememek gibi disiplin yani tazyik hapsi cezası alanların da doğrudan açık cezaevine alınacağı hususu da düzenlenmiştir.

8. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar idare ve gözlem kurulu kararı ile infaz hakiminin onayından sonra açık cezaevine alınabileceklerdir.

9. Hamile olan veya doğumdan itibaren 1 yıl geçmemiş olan kadınların cezalarının infazının erteleneceği hususu düzenlenirken daha önceki 6 ay 1 yıla çıkartılmıştır.

10. Yine 5275 sayılı kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen infazın ertelenmesi hususu, yeni ibareler de eklenmek suretiyle altı ay yerine 1 yıl olarak değiştirilmiştir.

11. Hakkında yakalama kararı bulunan kişinin yakalanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı veya Sulh Ceza Hakiminin kararıyla konutta, işyerinde ve kamuya açık alanlarda arama yapılabileceği düzenlenmiştir.

12. Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin bayram ve özel günlerde veya genel amznda 2 ayda bir hediye kabul etme hakkının olduğu düzenlenirken hediyenin cezaevi için tehlikeli olmaması şartı düzenlenmektedir.

13. Cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama şeklindeki disiplin cezasına “kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşmek” suçu eklenmiştir.

Kuruma alkol sokmak, alkol bulundurmak ve kullanmak hallerinde hücreye koyma cezasının uygulanacağı düzenlenmiştir.

14. Hükümlünün kendi isteği ile başka cezaevine nakil şartlarına, ceza infaz kurumunda bulunulması gereken sürenin üç aydan fazla olması şartı eklenmiştir.

15. Mazeret izni kullanmak için iyi halle geçirilmiş olması gereken süre 1/5 ten 1/10 a indirilmiştir. Yine ana, baba, eş ve kardeşin hastalığı sebebiyle verilebilecek ziyaret izninin sayısı 1 den 2 ye; açık cezaevindeki hükümlülerin 3 ayda bir kullandıkları 3 gün izin hakları da 7 güne çıkartılmıştır. Bununla birlikte, kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlünün çalıştığı her 2 saatin de 1 gün sayılacağı düzenlenmiştir.

16. Koşullu salıverilme oranının adam öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, işkence, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, devlet sırlarına karşı ve terör suçları, örgütlü suçlar ile MİT yasasına karşı işlenen suçlarda 2/3 olarak uygulanması düzenlenmiştir.

17. Özel infaz usullerinde düzenlemeler gidilerek, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay ve daha az, taksirle öldürme dışında taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve daha az hapis cezasına hükümlü olanların talebi halinde Cuma saat 19.00-Pazar saat 19:00 a kadar hafta sonları veya hafta sonu hariç her gün saat 19.00 dan ertesi sabah 07.00 a kadar gecelerini cezaevinde geçirmek suretiyle özel infaz hususu düzenlenmiştir. Yine sayılan türden suçlar hariç olmak üzere, kadın, çocuk veya 65 yaşını doldurmuş olanların mahkum oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının ev hapsi şeklinde infaz edilebileceği; 70 yaşını bitirmişlerin 2 yıl ve daha az hapis cezasının ev hapsi olarak uygulanabileceği, 75 yaşını tamamlayanlar için 4 yıl ve daha az hapis cezasının ev hapsi olarak uygulanabileceği; bakıma muhtaç ağır hasta ve engellilerin mahkum olduğu 5 yıl ve daha az hapis cezasının ev hapsi şeklinde uygulanabileceği düzenlenmiştir.

18. Adam Öldürme, altsoya, üstsoya, eşe, engelliye, kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçu ile neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ile uyuşturucu imalat ve ticareti suçları hariç olmak üzere 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda denetimli serbestlikten yararlanma süresi 3 yıla çıkartılmıştır.

19. Adam Öldürme, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ile terör suçları hariç olmak üzere 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 4 yıl kalan, 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanacakları düzenlenmiştir.

20. Cezaevnde bulunanlar ile kapalıdan açık cezaevine geçme hakkı bulunan hükümlüler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar koronavirüs sebebiyle izinli sayılacaklar.

21. Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafif olması halinde ceza yarısına kadar, .ok hafif olması halinde 1/3 üne kadar indirilecek;

22. Terör suçlarından verilen hapis cezalarının koşullu salıverilme oranı da 3/4 olarak uygulanacağı hususları düzenlenmiştir.

Bunların dışında, işyurtları ve buralarda görevli personel ve hükümlülerle ilgili düzenlemeler de içeren kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği de düzenlenmiştir.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir