HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB).

Haz 11, 2021 Ceza Hukuku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB).

2571 SAYILI CEZA MUHAKAMESİ KANUNU, 231/5nci maddesi “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yukarıdaki maddede düzenlenmesinden de anlaşılacağı üzere, iki yıl ve daha az süreli hapis veya adli para cezasına hükmolunan sanık hakkında, hapis cezasının infaz edilmemesini ve 5 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulmasını ifade eder. Belirtmek gerekir ki, yasada sayılan koşulların varlığı ile beraber, sanığın da hakkında mahkumiyet hükmü kurulması halinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ettiğini” mahkemede beyan etmesi de gereklidir, aksi halde HAGB kararı verilemez.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar verilmesi halinde, bu kayıt ilgilinin adli siciline işlenmez, bu hususta tutulan özel sisteme kaydedilir ve bu kararlar/kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç kapsamında kullanılabilir (5352 sayılı Yasa 6/1)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, askıda olan bir hükümdür ve ilgilisinin denetimli serbestlik süresi içerisinde kasten bir suç işlemesi durumunda, daha önce açıklanmayan hüküm, mahkemesince duruşma açılmak suretiyle açıklanır ve bu durumda sanığın istinaf/temyiz gibi kanun yollarına başvurma hakkı da bulunmaktadır. HAGB ile belirlenen denetimli serbestlik süresinde kasıtlı ve yeni bir suç işlenmemesi durumunda, HAGB kararı verilen dosya ortadan kaldırılır. Yine belirtmek gerekir ki, HAGB kararına karşı istinaf/temyiz değil itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Ayrıca; Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için yukarıda özetle bahsedilenlerin yanında, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine karar verilmemiş olması da şarttır.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir