İDARİ VE ZARURİ SEBEPLERLE ATAMA

İDARİ VE ZARURİ SEBEPLERLE ATAMA

HERHANGİ BİR SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANILMADAN SOYUT OLARAK İDARİ VE ZARURİ SEBEPLER İLERİ SÜRÜLEREK TESİS EDİLEN ATAMA İŞLEMİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

AYİM 1.D. 2007/929E,2008/122K sayılı kararı özetle; “davalı idareye tanınan atama yetkisinin, amacı doğrultusunda ve amacın belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanılma yükümlülüğü ve zorunluluğu esastır. Personel atamalarında hizmetin aksatılmadan yürütülmesi ana esası benimsenmiştir. Hizmetin aksatılmadan yürütülmesinin önüne geçen idari ve zorunlu sebepler bulunduğunda, kamu yararı amacına yönelik olarak atama işlemi tesis edilmesi kaçınılmazdır. Ancak, hizmetin aksamasına yol açtığı ileri sürülen gerekçe ve sebeplerin somut bilgi ve belgelerle ortaya konması da tüm tartışmalardan uzaktır. Davalı idare, atama işleminin tesisine yol açan idari ve zaruri sebepleri somut bilgi ve belgelerle ortaya koyma yükümlülüğü ve zorunluluğu altındadır. Davalı idare tarafından 2001-2007 yılları arasında toplam beş adet atama işlemine tabi tutulan son olarak 2007 yılı genel atamaları ile tabi tutulduğu atama işleminden iki ay sonra tekrar bir atama işlemiyle karşı karşıya bırakılan davacının hukuken kabul edilebilecek herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanılmadan soyut olarak idari ve zaruri sebepler ileri sürülerek iki ay içinde tesis edilen dava konusu atama işleminde takdir yetkisinin kamu yararı ve birey yararı dengesi korunarak objektif bir şekilde kullanıldığını hukuken söylemenin mümkün olmadığı, ayrıca kadro görevi itibariyle sınıf ve branşına uygun bir göreve atanmadığı bu bağlamda dava konusu atama işleminin sebep ve maksat unsuru açısından hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır…..”

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir