BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE (NÜFUSU 500.000 İ AŞAN) OLAN GARNİZONLARA ATAMAYA ENGEL YOKTUR.

BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE (NÜFUSU 500.000 İ AŞAN) OLAN GARNİZONLARA ATAMAYA ENGEL YOKTUR.

Jandarma personeli bakımından bahse konu hükümlerden (Yönetmeliğin 14’üncü ve Yönergenin 2’nci Böl. 23’üncü md) amaçlananın, emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi, kamu gücü kullanan kişilerin görev yaptıkları yerlerde kendi yakınlarının bulunmasından dolayı olumsuz etkilenmelerin önüne geçilmesi, hizmet sunulan bölgede yaşayan insanlarda sübjektif hizmet gerçekleştirildiği kanaati oluşturulmadan tarafsız hizmet sunulabilmesi, kamu görevlilerinin bulundukları bölgede kendilerine ya da yakınlarına çıkar sağlamasının önüne geçilmesi olduğu açıktır. Zira jandarmanın eğitim görevleri bu kısıtlamadan hariç tutulmuş, ayrıca belediye hudutları içindeki nüfusu 500.000’ı aşan yerlere atanmasında bir sakınca görülmemiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1.Dairesinin 2009/186E, 2009/357K sayılı kararı özetle “…..Dava konusu atama öncesi davacının kadro görevi K… ilçe ve garnizonundan ayrı bir garnizon olan E…. ilçe J. K.lığına bağlı G…. J. Krk. K Yardımcılığıdır. Davacı, İl J. K.lığı karargahında görevli bir personel olmayıp istihbarat biriminde çalışanlar gibi ilin tamamına hizmet veren bir görevi de söz konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi K….. İlçe J. K.lığı 1’inci Asyş. Tim Komutanı olarak görevli iken, 15.06.2007 tarihinde evlenmesi üzerine kısa sure sonra eşinin ailesinin ikamet ettiği garnizondan başka bir garnizona Yönetmeliğin 14’üncü ve Yönergenin 2’nci Bölüm 23’üncü maddesi ruhuna uygun biçimde il içi atama işlemine tabi tutularak E…./G….J. Krk. K.lığı emrine atanmıştır. Bu atama işlemi tesis edildikten yaklaşık bir yıl sonra aynı gerekçeyle il dışına atama yapılmasının hukuka uyarlı olmadığı değerlendirilmiştir.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir