4.Yargı Paketi (09.07.2021)

Tem 9, 2021 Ceza Hukuku

4.Yargı Paketi (09.07.2021)

KAMUOYUNDA 4.YARGI PAKETİ OLARAK BİLİNEN, CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ UN GETİRDİKLERİ

Ceza yargılamasında güvenceleri artıran ve idari yargıda da işleyişi kolaylaştıran kanunda;

  • Eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsıyor;
  • Tutuklama sebepleri olarak belirtilen katalog suçlarda, kişinin tutuklanması sadece kuvvetli suç şüphesine değil bu konuda somut delile dayandırılacak;
  • İdari yargıda gerekçeli kararlar en geç 30 gün içerisinde yazılacak;
  • İfadesinin alınması maksadıyla hakkında yakalama emri düzenlenen kişiler mesai saatleri dışında yakalandığı takdirde doğrudan gözaltına alınmayacak, hazır bulunması istenen zamanda hazır bulunmayı taahhüt eden kişi savcının emriyle serbest bırakılacak;
  • Adli kontrol çeşitlerinden olan konutu terk etmeme yükümlülüğü uygulanan kişinin konutta geçen her 2 günü, cezasından 1 gün olarak mahsup edilecek
  • Kovuşturmaya yer olmadığı ve beraat kararlarında tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar imha edilecek;
  • idari başvurulara yanıtlama süresi 60 günden 30 güne, yanıt verme süresinin azaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan yanıtlar için planlanan bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya düşecek yine üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamın yanıt verme süresi 60 günden 30 güne; İdari eylemler sebebi ile dava açılmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurularla alakalı idareye tanınan 60 günlük cevap verme zamanı da 30 güne indirilmiştir.
  • Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hakimine ait olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli tedbirler alınacak. Sulh ceza hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.

Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurular bakımından, idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak devam edecek.
Adli kontrol yükümlülüğü süresiz olmayacak

Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu hale getirilecek.

Soruşturma evresinde, şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek.

Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında adli kontrol kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık süre içinde resen karar verecek.

Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise adli kontrol süresi en çok 3 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecek. Ancak uzatma süresi, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 4 yılı geçemeyecek.

Av. Fevzi Aksoy

ileAv. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

YORUMLAR

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir