Yazar: Av. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

7242 sayılı yasanın getirdikleri

14.04.2020 tarihinde kabul edilerek, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan kamuoyunda infaz ya da af yasası olarak tanımlanan, Ceza İnfaz Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 7242 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir. 1. Yasada belirlenen kıstaslara göre, belirlenen il ve İlçelerde İnfaz hakimliği kurulacak olup, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler... Devamını Oku

sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Kamu görevlisinin, üyesi bulunduğu sendikanın aldığı eylem kararına uyarak göreve gelmemesi karşısında, özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez Bu fiil, sendikal faaliyet kapsamında kabul edilmek zorundadır ve disiplin suçu teşkil etmez. Nitekim; Danıştay 12.Daire 2017/ 3008E, 2019 / 10431K sayılı kararında bu hususu “…Bakılan davada davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen... Devamını Oku

sokağa çıkma yasağı ek genelge

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi 22 Mart saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi. Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği... Devamını Oku

KARANTİNADAN KAÇANLARIN CEZASI NEDİR?

“TOPLUM SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN BU TÜR TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ” Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu “TCK Madde 195 (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ... Devamını Oku

CORONA VİRÜSÜ VE HALK ARASINDA PANİK OLUŞTURMAK SUÇU

Değerli takipçilerim; İçinde bulunduğumuz ve halk sağlığını tehdit eden durum sebebiyle sosyal medyada ve diğer ortamlarda suç teşkil edebilecek türden davranışların hukuki mahiyetinden kısaca bahsetmek istedim. TCK nun Beşinci Bölümü olan “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında, toplumları etkileyen pandemik salgınla alakalı olarak yapılan yanlış yorumlar, ilgisiz ve kaynağını Devlet otoritesinden almayan ses ve görüntü... Devamını Oku

YATILI LİSE ÖĞRENCİSİ İKEN OKULUNUN PANSİYONUNUN TADİLATININ YETİŞMEMESİ SEBEBİYLE, BARINACAK YERİ OLMADIĞINDAN DOLAYI KISA SÜRE KONAKLADIĞI PANSİYONUN, 4 YIL SONRA KHK İLE KAPATILAN YURTLARDAN OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TSK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR…

“…. Lisesinde 201..-201… yılı başlangıcı olan 14.09.201… tarihine kadar bitirilmesi gereken tadilatın müteahit tarafından yetiştirilemediği için pansiyonda kalan öğrencilerin tadilat bitene kadar barınma sorunlarını kendi imkanları ile giderdiği bilgisine yer verildiği, dolayısıyla davacının söz konusu dönemde kısa süreli olarak bahsi geçen pansiyonlarda konakladığının anlaşıldığı, bu durumun zaruri olarak meydana geldiği... Devamını Oku

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

“…Bu durumda, davacı hakkında, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alan, ayrıca hiç kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olaraknitelendirilemeyeceği ve suçlu muamelesine tabi tutulamayacağına ilişkin masumiyet karinesinin geçerli olduğu somut olayda, sözleşme yenilemek amacıyla sicil amirlerince... Devamını Oku

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

“…Bu durumda, davacı hakkında, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alan, ayrıca hiç kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olaraknitelendirilemeyeceği ve suçlu muamelesine tabi tutulamayacağına ilişkin masumiyet karinesinin geçerli olduğu somut olayda, sözleşme yenilemek amacıyla sicil amirlerince... Devamını Oku

TRAFİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE KAZA MAHALLİNE GİDEN JANDARMA PERSONELİNİN, MAHALDEN DÖNÜŞÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANMASININ VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VE NAKDİ TAZMİNAT KAPSAMINDA OLDUĞU….

“…Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …tarihinde …. İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay olarak görev yapmakta iken, trafik kazasına müdahale etmek amacıyla gittiği olay mahallinde kazanın Karayolları Trafik Uygulama alanı dışında olduğu tespit edildikten sonra ….İline geri dönerken aracın karşı yönden gelen araç ile çarpışması sonucu yaralandığı ve 5510 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince vazife malulü... Devamını Oku