Yazar: Av. Fevzi Aksoy

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Ceza ve Askeri Ceza Yargısı, İdari ve Askeri İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 2005 yılından 2019 yılına kadar Ankara Barosu mensubu olup 2019 yılından itibaren İzmir Barosuna kayıtlı olarak görevine devam etmektedir.

4.Yargı Paketi (09.07.2021)

KAMUOYUNDA 4.YARGI PAKETİ OLARAK BİLİNEN, CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ UN GETİRDİKLERİ Ceza yargılamasında güvenceleri artıran ve idari yargıda da işleyişi kolaylaştıran kanunda; Eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi... Devamını Oku

BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE (NÜFUSU 500.000 İ AŞAN) OLAN GARNİZONLARA ATAMAYA ENGEL YOKTUR.

Jandarma personeli bakımından bahse konu hükümlerden (Yönetmeliğin 14’üncü ve Yönergenin 2’nci Böl. 23’üncü md) amaçlananın, emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi, kamu gücü kullanan kişilerin görev yaptıkları yerlerde kendi yakınlarının bulunmasından dolayı olumsuz etkilenmelerin önüne geçilmesi, hizmet sunulan bölgede yaşayan insanlarda sübjektif hizmet gerçekleştirildiği kanaati oluşturulmadan tarafsız hizmet... Devamını Oku

CEZALANDIRMA AMACIYLA ATAMA İŞLEMİ TESİS EDİLEMEZ

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1.Daire 2007/932E, 2008/375K sayılı kararı özetle; “…..Hizmetin zorunlu kıldığı durumların (idari, asayiş ve zaruri sebepler) neler olduğu, açıklanan bu yasal ve yönetsel düzenlemelerde belirtilmediğinden bu sebeplerin hukuki ve maddi olay olarak ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı ve böylece tesis edilen atama işleminin gerekli olup olmadığı konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açıktır. Ancak bu durum idarenin... Devamını Oku

İDARİ VE ZARURİ SEBEPLERLE ATAMA

HERHANGİ BİR SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANILMADAN SOYUT OLARAK İDARİ VE ZARURİ SEBEPLER İLERİ SÜRÜLEREK TESİS EDİLEN ATAMA İŞLEMİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR. AYİM 1.D. 2007/929E,2008/122K sayılı kararı özetle; “davalı idareye tanınan atama yetkisinin, amacı doğrultusunda ve amacın belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanılma yükümlülüğü ve zorunluluğu esastır. Personel atamalarında hizmetin aksatılmadan yürütülmesi ana esası... Devamını Oku

Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay Ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği

“Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği” 10 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup 01 KASIM 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin tam metni aşağıdadır. Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay Ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği Kurum:İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi:10.05.2021 R.G. Tarihi:10.05.2021 R.G. No:31480 Jandarma Genel Komutanlığı... Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB).

2571 SAYILI CEZA MUHAKAMESİ KANUNU, 231/5nci maddesi “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının... Devamını Oku

Adli kontrol nedir? Yükümlülüklere uyulmaması durumunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılabilir?

Adli kontrol; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ nun 109 ncu maddesinde düzenlenen ve şüpheli/sanığın tutuklanması yerine, bu maddede düzenlenen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulması suretiyle denetiminin sağlanması işlemidir. Adli kontrole soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimi ve kovuşturma aşamasında ise yargılamakla görevli mahkeme karar verir. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ (CMK 109/3md) a) Yurt dışına çıkamamak. b) Hâkim... Devamını Oku

7242 sayılı yasanın getirdikleri

14.04.2020 tarihinde kabul edilerek, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan kamuoyunda infaz ya da af yasası olarak tanımlanan, Ceza İnfaz Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 7242 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir. 1. Yasada belirlenen kıstaslara göre, belirlenen il ve İlçelerde İnfaz hakimliği kurulacak olup, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler... Devamını Oku

sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Kamu görevlisinin, üyesi bulunduğu sendikanın aldığı eylem kararına uyarak göreve gelmemesi karşısında, özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez Bu fiil, sendikal faaliyet kapsamında kabul edilmek zorundadır ve disiplin suçu teşkil etmez. Nitekim; Danıştay 12.Daire 2017/ 3008E, 2019 / 10431K sayılı kararında bu hususu “…Bakılan davada davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen... Devamını Oku