Kategori: Askeri Hukuk

Askeri hukuk

SİLAH RUHSATI

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Yasaya göre ATEŞLİ SİLAHLARLA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR SEBEBİYLE SİLAH RUHSATI ALAMAYANLAR İNFAZININ TAMAMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL GEÇMİŞ OLMASI ŞARTIYLA SİLAH RUHSATI ALABİLECEKLER; Değişiklik düzenlemesine göre;Kıbrıs ve Kore gazileri ile intikal eden silah bulunmaması durumunda vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malül gaziler) ana,... Devamını Oku

TSK DAN İLİŞİK KESME İŞLEMİNİN İPTALİ

BİR DÖNEM TSK YA SIZMIŞ OLAN ASKER GÖRÜNÜMLÜ HAİN FETÖ MENSUPLARININ KENDİ AMAÇLARINA UYMAYANLARI TASFİYE AMACIYLA PERSONELİN ÖZEL HAYATLARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TSK DAN İLİŞİKLERİNİN KESİLMESİNE YÖNELİK MÜCADELELER SONUCUNDA GEÇ DE OLSA ADALET YERİNİ BULMAYA VE YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİLİYOR… 6 YIL ÖNCE TSK DAN İLİŞİĞİ KESİLEN PERSONELİN 6 YIL SÜREN HAK ARAMA MÜCADELESİ SONUCUNDA MESLEĞE İADESİNİN VE 6 YILLIK ÖZLÜK HAKLARININ... Devamını Oku

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Jandarma ve sahil güvenlik personeli: Görevinizi yerine getirirken başınıza gelen suçlamalarda bu mevzuat hükümlerinden faydalanarak avukatlık ücretini kurumunuzdan talep edebilirsiniz… Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 03 Ağustos 2019 Tarihli ve 30851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK... Devamını Oku

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Vefat eden veya Engelli Hale Gelenler

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Nisan 2019 Tarihli ve 30757 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığından: ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE... Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNDEN ODA HAPSİ KARARI

Oda Hapsi Cezasına kaşı Anayasa mahkemesine yapmış olduğumuz Bireysel Başvuruda Sayın Mahkemenin 12.02.2013 tarihli kararı ile “…Başvuru konusu olayda başvurucu 30/5/2012 tarihinde 1632 sayılı Kanun’un 171. maddesi uyarınca disiplin amiri tarafından altı gün oda hapsi cezası ile cezalandırılmış, anılan Kanun’un 188. maddesi uyarınca aynı gün yaptığı itiraz ise 15/6/2012 tarihinde üst disiplin amiri tarafından reddedilmiştir. Başvurucu... Devamını Oku

Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan iki astsubay müvekkilimize ayrı ayrı 6500 euro tazminat kararı İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru no. 1702/10………………. Türkiye ve diğer üç başvuruya karşı (ekteki listeye bakınız) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), 13 Haziran 2017 tarihinde, aşağıdakilerden oluşan bir Komite olarak yer... Devamını Oku

Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları: Madde 67 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.01.2004 RG NO: 25361 KANUN NO: 5080/1) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar: (DEĞİŞİK BENT RGT: 22.06.2017 RG NO: 30104 2. MÜKERRER KHK NO: 691/3) (KOD 7) (KOD 6) A) İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları... Devamını Oku

EŞ DURUMU ATAMALARI

Malumlarınız üzere, Üst norm olan ANAYASA’nın 41 nci maddesi Ailenin Korunması başlığını taşımakta ve <Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.> hükmünü öngörmektedir. Düzenleme ile aile bütünlüğünün ve refahının, ana ve çocukların korunması... Devamını Oku

Atamalarda dikkate alınacak esaslar

Atamalarda dikkate alınacak esaslar Madde 14 – Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır. a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, b) Kadro... Devamını Oku