Kategori: İÇTİHATLAR

YATILI LİSE ÖĞRENCİSİ İKEN OKULUNUN PANSİYONUNUN TADİLATININ YETİŞMEMESİ SEBEBİYLE, BARINACAK YERİ OLMADIĞINDAN DOLAYI KISA SÜRE KONAKLADIĞI PANSİYONUN, 4 YIL SONRA KHK İLE KAPATILAN YURTLARDAN OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TSK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR…

“…. Lisesinde 201..-201… yılı başlangıcı olan 14.09.201… tarihine kadar bitirilmesi gereken tadilatın müteahit tarafından yetiştirilemediği için pansiyonda kalan öğrencilerin tadilat bitene kadar barınma sorunlarını kendi imkanları ile giderdiği bilgisine yer verildiği, dolayısıyla davacının söz konusu dönemde kısa süreli olarak bahsi geçen pansiyonlarda konakladığının anlaşıldığı, bu durumun zaruri olarak meydana geldiği... Devamını Oku

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

“…Bu durumda, davacı hakkında, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alan, ayrıca hiç kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olaraknitelendirilemeyeceği ve suçlu muamelesine tabi tutulamayacağına ilişkin masumiyet karinesinin geçerli olduğu somut olayda, sözleşme yenilemek amacıyla sicil amirlerince... Devamını Oku

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA YÖNELİK SIRALI AMİR KANAATLERİNE RAĞMEN, SOMUT HİÇBİR SEBEP OLMAKSIZIN SALT TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR..

“…Bu durumda, davacı hakkında, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alan, ayrıca hiç kimsenin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olaraknitelendirilemeyeceği ve suçlu muamelesine tabi tutulamayacağına ilişkin masumiyet karinesinin geçerli olduğu somut olayda, sözleşme yenilemek amacıyla sicil amirlerince... Devamını Oku

TRAFİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE KAZA MAHALLİNE GİDEN JANDARMA PERSONELİNİN, MAHALDEN DÖNÜŞÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANMASININ VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VE NAKDİ TAZMİNAT KAPSAMINDA OLDUĞU….

“…Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …tarihinde …. İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay olarak görev yapmakta iken, trafik kazasına müdahale etmek amacıyla gittiği olay mahallinde kazanın Karayolları Trafik Uygulama alanı dışında olduğu tespit edildikten sonra ….İline geri dönerken aracın karşı yönden gelen araç ile çarpışması sonucu yaralandığı ve 5510 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince vazife malulü... Devamını Oku

göreve iade edilen astsubayın emsallerinin rütbe-derece/kademesine getirilmemesi işlemi hukuka aykırıdır

Bu durumdaki müvekkilin emsallerinin rütbe-derece/kademesine getirilmemesi işleminin iptali talebiyle açılan davada, “…Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları, varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırırlar. Dolayısıyla, dava konusu edilen idari işleme bağlı olandiğer işlemler de ortadan kalkar. İptal... Devamını Oku