Kategori: DİSİPLİN HUKUKU

sendikal faaliyet sebebiyle disiplin cezası

Kamu görevlisinin, üyesi bulunduğu sendikanın aldığı eylem kararına uyarak göreve gelmemesi karşısında, özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez Bu fiil, sendikal faaliyet kapsamında kabul edilmek zorundadır ve disiplin suçu teşkil etmez. Nitekim; Danıştay 12.Daire 2017/ 3008E, 2019 / 10431K sayılı kararında bu hususu “…Bakılan davada davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen... Devamını Oku

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA OLAYIN TARAFLARININ İFADELERİ DIŞINDA DELİL YOKSA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ

POLİS MEMURUNUN AMİRİNE SAYGISIZLIK İDDİASI, DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA OLAYIN TARAFLARININ İFADELERİ DIŞINDA DELİL YOKSA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ T.CDANIŞTAY5.DAİRE BAŞKANLIĞIESAS NO: 2016/16858KARAR NO: 2018/15491KARAR TARİHİ:12.9.2018   TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü: Dava, ………….Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, görev sırasında amir... Devamını Oku