Askeri ceza kanun

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #777
  AvatarEmree
  Ziyaretçi

  5275 sayılı Kanunun 105/A denetimli serbestlik maddesi sırf Askeri suçlar da uygulanıyor mu

  #778
  Av. Fevzi AksoyAv. Fevzi Aksoy
  Yönetici

  Merhaba; Anayasa Mahkemesinin 11.06.2009 tarihli ve 2006/42 Esas, 2009/73 Karar sayılı kararı ile;”Asker kişiler hakkında statüleri devam ettiği sürece bu Kanunda belirtilen denetimli serbestliğe illişkin hükümler uygulanmaz” şeklindeki hüküm, ceza adaleti bakımından asker kişiler ile siviller arasında eşitsizlik yarattığı ve Anayasaya aykırı olduğu kabul edilerek iptaline karar verilmişti.
  Ancak; daha sonra, 14 Temmuz 2016 tarihli 6722 sayılı kanunun 11 nci maddesiyle Askeri Ceza kanununun Ek Madde 8 nci maddesi “Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlara, diğer askeri şahıslar hakkında ise aynı fıkranın bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilir şeklinde düzenlenmekle beraber, bir kısım suç ve cezaya ilişkin hususlar yönünden ise şu şekilde düzenleme yapıldı…
  Ancak aşağıdaki hallerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemez:
  A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.

  B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

  C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.

  1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.

  Sırf askeri suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askeri suçlar hakkında, önödeme hükümleri uygulanmaz.
  şeklinde düzenlendi.. Yani bu hususlara dahil durumlarda kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemiyor. Ancak, şu hususa da dikkat etmek gerekir, ceza yargılamasındaki lehe olan hükmün uygulanması kuralı uyarınca, somut dosyadaki sırf askeri suçun bu her iki düzenlemenin de yürürlük süreleri dahilinde işlenmiş ve ceza verilip kesinleşmemiş olması durumunda, lehe olan hüküm uygulanacak yani verilecek ceza yukarıda bahsedildiği gibi 4 ayı geçse dahi, seçenek yaptırımlar ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanacaktır.

  #783
  AvatarEmree
  Ziyaretçi

  Yani ceza gelirse bile cezaevine girdi çıktı işlemi olabiliyor doğru mu anladım

  #789
  Av. Fevzi AksoyAv. Fevzi Aksoy
  Yönetici

  yazdığım şartlar dahilinde ise evet, bunu hukuki olarak değerlendirebilmem için dosyayı ya da kararı görmem gereklidir,

  #1472
  AvatarBrandonpup
  Ziyaretçi

  endüstriyel tasarımların korunması hakkındaki kanun metinlerine

  tasarımların korunması hakkındaki kanun metinleri

  adresinden; tasarım nedir, tasarım hakkı, tasarım tescil gibi konuların açıklayıcı anlatımlarını da

  endüstriyel tasarım hakkında

  linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.