TCK 53

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #838
  AvatarKazım
  Ziyaretçi

  Merhaba 66 1 B ve TCK 53 maddeleri gereğince cezalandırılması kamu adına idda talep olunur
  66 1 B cezası örnek olarak bir yıl içerde olunca zaten haklarımdan mahkum olacağım TCK 53 istemiş ayrı iten bu ömür boyu mu yoksa denetimli serbestlik içinde mi bu haklardan mahkumum anlamadım

  #839
  AvatarKazım
  Ziyaretçi

  Hakkında güvenlik tedbiri uygulamasına karar verilmesi kamu adına idda olunur TCK 53 66 1/B

  #844
  Av. Fevzi AksoyAv. Fevzi Aksoy
  Yönetici

  merhaba, belirttiğiniz gibi bu husus süreli hak mahrumiyetidir. Faydalı olacağı düşüncesiyle madde gerekçesini aşağıya aktarıyorum…

  İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu nedenle, suçlu kişi özellikle güven ilişkisinin var­lığını gerekli kılan belli hakların kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Madde metninde, işlediği suç dolayısıyla kişinin hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı belirlenmiştir.

  Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdü­len asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağ­layıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksun­luklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Bu nedenle, madde metninde söz konusu hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, kişi mahkum olduğu cezanın infazının gereklerine uygun davranarak bunun ta­mamlanmasıyla kendisinin tekrar güven duyulan bir kişi olduğu konusunda topluma da bir mesaj vermektedir. Bu bakımdan hak yoksunluklarının en geç cezanın infazının tamamlanması aşamasına kadar devam etmesi, suç ve ceza politikasıyla güdülen amaçlara daha uygun düşmektedir.

  Bu sistemde süresiz bir hak mahrumiyeti söz konusu olmadığı için, ya­saklanmış hakların geri verilmesinden artık söz edilemeyecektir.

  Maddenin üçüncü fıkrasında mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesa­yet ve kayyımlık yetkilerini kullanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada, kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında mahkum oldukları cezaya bağlı herhangi bir hak yoksunluğunun doğmadığı hüküm altına alınmıştır.

  Maddenin beşinci fıkrasında, belli bir hak ve yetkinin kötüye kulla­nılması suretiyle işlenen kasıtlı suçlar dolayısıyla mahkumiyet halinde, mahkum olunan cezanın infazından sonra da etkili olmak üzere bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ayrıca hükmedilmesi öngörülmüş­tür. Bu durumda mahkemenin belli bir hak ve yetkiyle ilgili olarak vereceği yasaklama kararı bir güvenlik tedbiri niteliği taşımaktadır.

  Altıncı fıkrada, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin ge­rektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde, yine güvenlik tedbiri olarak, belli bir süre için bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceği öngörülmüştür.

  #845
  AvatarKazım
  Ziyaretçi

  Diyelim 1 yıl hapis yattım bu haklar bundan sonra mı mahrum bırakılacak yada bir yılın yarısını yattım o kalan 6 cezamı bu şekilde mi ifa edeceğim

  #846
  Av. Fevzi AksoyAv. Fevzi Aksoy
  Yönetici

  tekrar merhaba, bir önceki cevabımda alıntıladığım gerekçede bu husus cevaplanmaktadır. Yani; söz konusu hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Kısaca, hapis cezası veya diğer türden cezalar veya bu cezaların bir kısmının cezaevinde vs infaz edilip sonrasında denetimli serbestlik dönemi vs ne olursa olsun cezanın tamamen infaz edilmiş sayıldığı tarihe kadar devam edebilecektir en fazla…İyi akşamlar

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.