Etiket: 18 yaş

18 Yaş altında işlenen suçlar sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahsedilemez ve idari işleme konu edilemez

18 yaş altında işlediği suç gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Askeri okuldan çıkartılan müvekkil adına idari yargıda açtığımız iptal davasında idare mahkemesi; “….işlemin dayanağını teşkil eden sebep olarak davacının henüz on sekiz yaşını tamamlamadan işlediği iddia edilen suç ve cezaları gösterilmiş ise de; yukarıda aktarılan Adli Sicil Kanunu hükümlerinde on sekiz yaşından... Devamını Oku