Etiket: astsubay

1 İNCİ DERECENİN 4 ÜNCÜ KADEMESİNE BİR KATKI DA BİZDEN

Malumlarınız üzere, 6318 sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 57. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu’na ekli EK-VI, EK-VII, EK-VIII, EK-VIII/A, EK-VIII/B ve EK-VIII/C sayılı Cetvellerin 1 inci derece satırları değiştirilmiş ve daha önce söz konusu gösterge tablolarında 1 inci derecenin 4 üncü kademesinin gösterge rakamı olmayanların, gösterge rakamlarının 1. derecenin 4. kademesi... Devamını Oku

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ(2011 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ)

Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Kurum: MSB Kabul Tarihi: 30.04.2011 RGT: 30.04.2011 RG No: 27920  MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Bu atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve... Devamını Oku

Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan iki astsubay müvekkilimize ayrı ayrı 6500 euro tazminat kararı İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru no. 1702/10………………. Türkiye ve diğer üç başvuruya karşı (ekteki listeye bakınız) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), 13 Haziran 2017 tarihinde, aşağıdakilerden oluşan bir Komite olarak yer... Devamını Oku

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 21.08.2014 RGT: 21.08.2014 RG NO: 29095 MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (i), (j), (n), (ö), (s), (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir. “h.... Devamını Oku

Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.10.2013 RGT: 27.10.2013 RG NO: 28804 MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” ve dördüncü cümlesinde yer alan “Özürlü” ibaresi... Devamını Oku

SUBAY ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Garnizon derece ve hizmet süresinin değiştirilmesi Madde 73 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 16.05.2012 RG NO: 28294) (KOD 1) Subay ve astsubayların garnizon hizmet süreleri; garnizon derecesinin garnizon hizmet süresi artacak şekilde değişmesi durumunda personelin garnizona katıldığı tarihteki garnizon derecesine göre, garnizon hizmet süresinin azalacak şekilde değişmesi durumunda ise yeni garnizon derecesine göre hesaplanır. ... Devamını Oku

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİDış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yonetmeliği    Milli Savunma BakanlığındanResmi Gazete Tarihi: 28/05/2004Resmi Gazete No: 25475BİRİNCİ KISIM:Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak . . . .    Amaç    Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yuksekokul, meslek yüksekokulu veya fakulteleri bitirenlerden Türk Silâhlı... Devamını Oku