Etiket: ayırma

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYIRMA İŞLEMLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerinin konu, sebep ve maksat unsuru bakımından hukuka uyarlı olup olmadığı özellikle önem arz etmektedir. Zira TSK’ dan ayırma sebepleri birtakım soyut kurallar şeklindedir. Bunların ne şekilde uygulandığı, idarenin bu konudaki hareket tarzının kamu yararının öncelikli düşünülerek dikkate alınıp alınmadığı, kamu yararı ile kişilerin yararının dengelenip dengelenmediği, Bir başka... Devamını Oku

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi (b) fıkrasına göre belirlenir. Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle ayırma usulleri ise astsubay sicil yönetmeliğinin 60 ve Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayırma gerekçelerine ilişkin bu maddeler aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; konu işlemlerin iptali için, işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,... Devamını Oku