Etiket: danıştay

Disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edilen davacı…

T.C. Danistay 11.Dairesi Esas: 2006/7560 Karar: 2009/3151 Karar Tarihi: 24.03.2009 İŞTİRAKÇİ OLARAK EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLMESİ İSTEMİNİN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DAVACININ DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMİŞ OLMASI – İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA HUKUKİ İSABET BULUNMAMASI ÖZET: Disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edilen davacının, Emekli Sandığı ile... Devamını Oku