Etiket: mücadele

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklik

Kanun No: 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 17.07.2004 R.G. Tarihi: 27.07.2004 R.G. No: 25535 EK MADDELER EK MADDE 1 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/80) (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 02.08.2013 RG NO: 28726 KANUN NO: 6495/90) (GEÇER. TAR.: 12.07.2012) (KOD 1) (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü... Devamını Oku

Hakkında Dava Açılan Asker Kişiler için Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Jandarma ve sahil güvenlik personeli: Görevinizi yerine getirirken başınıza gelen suçlamalarda bu mevzuat hükümlerinden faydalanarak avukatlık ücretini kurumunuzdan talep edebilirsiniz… Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetleri, asayişi temin ve koruma hizmetleri ite kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen asker kişilerin, bu görevlerini yerine getirmeleri... Devamını Oku

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;               a) Personel hakkında, terörle... Devamını Oku