Etiket: tbmm

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklik

Kanun No: 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 17.07.2004 R.G. Tarihi: 27.07.2004 R.G. No: 25535 EK MADDELER EK MADDE 1 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/80) (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 02.08.2013 RG NO: 28726 KANUN NO: 6495/90) (GEÇER. TAR.: 12.07.2012) (KOD 1) (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü... Devamını Oku

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda değişiklik

Kanun No: 6495 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kabul Tarihi: 12.07.2013 R.G. Tarihi: 02.08.2013 R.G. No: 28726 MADDE 78 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine “görevli olanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “;Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan... Devamını Oku