Vekalet Bilgileri

Ankara Ofisi Vekalet Bilgileri

GENEL DAVA VEKÂLETNAMELERİ
BİLGİLER
VEKİL :Avukat Adem DEMİR 
ADRES:Ziya Gökalp Cad. Çiloğlu İşhanı No:30/13
Kızılay / ANKARA
VERGİ DAİRESİ:Çankaya Vergi Dairesi
VERGİ / TC KİMLİK NO: Av.Adem DEMİR (32932523548)

Ankara Şube Ofisi Vekalet Bilgileri

GENEL DAVA VEKÂLETNAMELERİ
BİLGİLER
VEKİL :Avukat Fevzi AKSOY 
ADRES:Ziya Gökalp Cd Metro İş Merkezi No:24/62 Kızılay ANKARA
VERGİ DAİRESİ:ÇANKAYA Vergi Dairesi 0350132640
VERGİ / TC KİMLİK NO:Av.Fevzi AKSOY (11518047760)

VERİLECEK YETKİLER

Genel Dava Vekâletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, ahz-u kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, feragati ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, gerektiğinde adli sicil kaydı istemeye, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile yetkisi bulunmalıdır. Boşanma konusunda verilecek vekaletname fotoğraflı olacaktır.